Wie zijn we?

Ontstaansgeschiedenis

Op 17 februari 2011 is de Stichting Vipassana Nijmegen opgericht. Zij organiseert meditatiecursussen, studiedagen, retraites en bijeenkomsten voor iedereen die zich wil bekwamen in de boeddhistische Vipassanameditatie.

We zijn, vooral de laatste jaren, sterk in aantal gegroeid. Daardoor ontstond behoefte aan een dragende structuur om niet afhankelijk te worden van wie komt of gaat, van welke leraren wel of niet blijven of van waar we wekelijks bijeenkomen. Henk Barendregt, Marij Geurts, Meta Beekes, Arjan Lelivelt (in 2014 opgevolgd door Joost Broere), en Robbert Thijssen hebben ruim een jaar gewerkt aan de oprichting van de huidige stichting. Gezamenlijk hebben zij de verantwoordelijkheid op zich genomen om het eerste bestuur te vormen. Dat heeft na zorgvuldige afwegingen de doelstelling en de statuten geformuleerd. Met verschillende nevenactiviteiten zoals zondagmeditaties, boekbesprekingen, Visu’s retraite en dhammaleerdagen zijn we inmiddels volwassen geworden. Naast het bestuur leveren een aantal leden daar als vrijwilliger een onmisbare bijdrage aan.

In 2015 en 2016 hebben er verschillende bestuurswisselingen plaatsgevonden als gevolg van het naar buiten komen van het nieuws rondom het sekueel misbruik van Mettavihari. Uiteindelijk hebben de zittende bestuursleden aangekondigd hun taken neer te leggen en is er een interimbestuur gevormd om de periode te kunnen overbruggen tot een nieuw bestuur zich aandeed. In november 2016 is er een nieuw bestuur gevormd ter opvolging van het interimbestuur, zodat de stichting een doorstart kon maken. We zijn blij dat we in Nijmegen en omstreken hierdoor Vipassanameditatie een platform kunnen blijven bieden.

Doelstelling

De stichting beoogt de beoefening van vipassanameditatie te bevorderen. De basis hiervoor is de Satipathana-sutta, in de stijl van onder andere  Mahasi Sayadaw, Ajahn Chah en Sayadaw U Tejanya (en hun westerse navolgers). De stichting wil de kwaliteit en continuïteit van de beoefening bewaken en stimuleren. Zij wil de studie van de Dhamma en alles wat daar, in de ruimste zin des woords, direct of indirect verband mee houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn aanmoedigen.

Het bestuur

Het bestuur wordt op dit moment gevormd door Tim Setton (bestuurslid) en Marcel Grol (penningmeester).
Bestuursleden worden voor een periode van drie jaar benoemd. Zij zijn voor een tweede periode van drie jaar herkiesbaar. Nieuwe bestuursleden worden door het bestuur bij algemene stemmen gekozen en benoemd. Er wordt gezorgd voor een gefaseerde wisseling van bestuursleden. Het bestuur vergadert enkele malen per jaar.


  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Hyves
  • email