Cityretreat met Zr. Viranani op 24 t/m 29 mei 2020 gaat online

De Cityretreat met zuster Virañani 2020 zal online plaats vinden.

Vanwege het tijdsverschil zal het begeleidde programma van
Zr. Virañani in de vroege ochtend plaats vinden. Van 6.30 t/m 8.30 op de
doordeweekse  dagen en op de zondag en de laatste vrijdag van 6.30 t/m
9.00. Ook hebben we ervoor gekozen om het programma een dag in te
korten, dus van zondag 24 mei t/m vrijdag 29 mei.

Kosten

Reguliere kosten deelname: 25,- euro per persoon.  
Kosten kleine beurs: 17,50 euro per persoon.

Er was wat onduidelijkheid over de kosten voor de retraite. Excuses voor de verwarring hierover. Zij die de 60,- euro deelnamekosten al hadden betaald voor de face-to-face Cityretreat krijgen het verschil uiteraard teruggeboekt.

Je inschrijving is pas definitief na betaling. Voor 10 mei 2020 kan je de kosten overmaken op rekening NL84TRIO0212313193 t.n.v. “Stichting Vipassana Nijmegen” o.v.v. “Cityretreat Viranani 2020″.

Deelname

De aanmelding voor de online Cityretreat is vol.

Dana en Zoom

Na aanmelding ontvang je een mail met de uitleg over Zoom. In die mail zal ook het banknummer staan waar je Dana voor Zr. Virañani op kunt overmaken.

Programma

Op zondag 24 mei en vrijdag 29 mei:

–         6.30    welkom, opstarten van de retraite, werken met Zoom,
programma, interviews en op vrijdag afronden.

–         7.00    geleide meditatie en instructies.

–         7.45    loopmeditatie of lichaamswerk.

–         8.00    Dhamma-lezing en kort samen zitten.

–         8.45    Gelegenheid tot vragen.

–         9.00    Afsluiten, formele en informele meditatie door de dag
heen.

Maandag 25 mei t/m donderdag 28 mei:

–         6.30   geleide meditatie en instructie.

–         7.15   loopmeditatie of lichaamswerk.

–         7.30   Dhamma-lezing en kort samenzitten.

–         8.15   Gelegenheid tot vragen.

–         8.30    Afronden, informele en formele meditatie door de dag
heen.

Voor ieder is er de gelegenheid om een keer persoonlijk gesprek
(interview) te hebben te hebben met Zr. Virañani. Deze gesprekken
vinden overdag plaats. We zullen deze gesprekken zoveel mogelijk op een
haalbare tijd voor ieder inplannen.
Omdat er weinig groepscontact kan zijn, bieden we de mogelijkheid aan
om 1 keer online een groepsinterview te hebben met groepjes van maximaal
zes personen. Deze zullen in de avond plaatsvinden en begeleid worden
door Marij Geurts. Verder wordt van deelnemers gevraagd, zoals
gebruikelijk is in een Cityretreat, om door de dag heen informele
meditatie en formele meditatie (1-2 uur) te beoefenen.

Online retraites: kun en wil je meedoen?

Inmiddels weten we uit ervaring dat een online retraite een vruchtbaar
alternatief is om samen in retraite te zijn. We begrijpen ook dat dit
concept niet iedereen aanspreekt, of mogelijk door de nieuwe
tijdsplanning niet haalbaar is.

Laat  ons a.u.b. zo spoedig mogelijk weten of je je deelname wilt
handhaven. Wij kunnen dan daarna  de inschrijving weer openen en mensen
van de wachtlijst toelaten. Het is tevens goed te beseffen dat een online
Cityretreat een andere aandacht en focus vraagt dan een face-to-face
variant. Daarom vinden  we deze online versie van de Cityretreat niet zo
geschikt voor mensen die nog geen ervaring hebben met
Vipassana-retraites. Heb je wel interesse, maar nog niet veel
retraite-ervaring? Mail ons dan om te overleggen over deelname.

Heb je vragen mail ons a.u.b. op meditatiedag@vipassananijmegen.nl

 


  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Hyves
  • email