Meditatiezondag met Paul Boersma op 10 september 2017

Paul Boersma (geboren 1948) had als eerste liefdes de filosofie en het schaakspel, waarmee hij ook zijn brood verdiende. In 1981 kwam hij met de Vipassana-meditatie in aanraking. Hij werd er diep door geraakt en heeft daarna zich er steeds voor ingezet als organisator, als leraar en als auteur. In december 2014 verscheen bij uitgeverij  Asoka van zijn hand een metrische vertaling van de Dhammapada, een verzameling wijsheidsspreuken uit het klassieke boeddhisme.  De verzen uit dit boek zullen als illustraties van ons thema dienen. Onlangs vertaalde hij enkele boeken van de Sophia Perennis (Eeuwige wijsheid) waarin de eenheid van de religies zeer genuanceerd besproken wordt.

Thema van de dag “Inzet”

Het thema van deze meditatiezondag is ‘inzet’. Besproken wordt welke speciale inzet nodig is bij de meditatie. Hoe je niet alleen te weinig, maar ook te veel inzet kunt hebben. Welke inzet er in het dagelijks leven mogelijk is. Waarom inzet nodig is. Wat de voedingsbodem of oorzaak van inzet is. Alles binnen het kader van de Theravada-traditie, met zo nu en dan een Dhammapada-vers, en gebaseerd op de meditatie-praktijk.

Het programma bestaat uit afwisselend zit- en loopmeditatie (deels begeleid) en een lezing gewijd aan het thema. De dag is in stilte. Aan het einde is er gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Tijdstip

9.30 tot 17.00 uur. Toegang vanaf 9.00 uur.

Plaats

Jewel Heart, kleine zaal (boven), Hatertseveldweg 284, Nijmegen

Kosten

De kosten voor zaalhuur, koffie/thee, koekjes en fruit zijn € 12,50. We verzoeken jullie dit bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL84TRIO0212313193 t.n.v. “Stichting Vipassana Nijmegen” o.v.v. “Meditatiedag Paul Boersma 2017″.

Let op: wijziging in betaalbeleid
Je aanmelding is pas definitief wanneer het deelnamebedrag bij ons binnen is. We vragen je het bedrag uiterlijk drie dagen voor aanvang van de meditatiezondag over te maken. Contant betalen aan de deur is vanaf heden niet meer mogelijk.

Geldelijke bijdrage aan de leraar

Zoals gebruikelijk sinds de tijd van de Boeddha begeleidt Paul Boersma op basis van vrijgevigheid (Pali: dana). Dit is een vrijwillige donatie als blijk van waardering en om bij te dragen aan de kosten voor zijn levensonderhoud.

Praktische zaken

Voor koffie en thee wordt gezorgd. Wil je zelf zorgen voor een lunchpakket?
Neem verder zelf sokken en/of sloffen mee. Matjes, kussens en dekentjes zijn voldoende aanwezig. Er zijn enkele meditatiebankjes. Zorg eventueel zelf voor een warme omslagdoek.

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden.
Voor vragen kun je mailen naar: meditatiedag@vipassananijmegen.nl


  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Hyves
  • email