City Retreat ‘Vipassana, mildheid en mededogen’: 17-22 december 2016

City Retreat ‘Vipassana meditatie, mildheid en mededogen’: 17-22 december 2016
In samenwerking met Marij Geurts

Stadsretraite
De City Retreat geeft de gelegenheid om Vipassana- en Metta meditatie te beoefenen terwijl je thuis slaapt en eet en gewoon naar je werk gaat of anderszins je dagelijkse (gezins-) verplichtingen hebt. Zo krijg je de mogelijkheid om zowel de formele meditatie te beoefenen als de houding van opmerkzaamheid en vriendelijkheid te integreren in je dagelijks leven.

Zorg voor elkaar, in vrede samen zijn, mogen geven en ontvangen, krijgt traditiegetrouw in onze cultuur in deze kerstperiode periode extra aandacht. Deze kwaliteiten zijn ook de basis van de boeddhistische meditatie.

In Vipassana meditatie beoefenen we mindfulness die gericht is op het zuiveren van de hart/geest waardoor deze vrij kan worden van conditioneringspatronen en kan rusten in zijn oorspronkelijke aard. Het beoefenen van vriendelijkheid en mildheid is ondersteunend voor het proces van inzicht. Ons spreken, denken en handelen kan dan gaandeweg meer vanuit wijsheid, compassie en gelijkmoedigheid belichaamd worden.

Het is aan te bevelen dat je tijdens deze retraiteweek geen extra activiteiten plant buiten de noodzakelijke. Een “relaxte” agenda is een belangrijke conditie om te mediteren.

Voor wie


De retraite is voor iedereen die in deze “donkere” dagen voor kerstmis de behoefte voelt aan inkeer en verdieping. Bekend zijn met Vipassana meditatie en/of mindfulness strekt tot aanbeveling.

Foto Marij geurts 2014Marij Geurts

Haar zoektocht in de dhamma begon in het begin van de jaren tachtig met Zen meditatie. Vanaf 1998 volgde zij Vipassana retraites bij verschillende westerse en Aziatische leraren. Sinds 2008 zijn de jaarlijkse lange retraites in IMS en de Forest Refuge in de Verenigde Staten een belangrijke bron van inspiratie. Marij Geurts praktiseerde o.a. met Joseph Goldstein, Annie Nugent, Sky Dawson, Charles en Patricia Genoud. Zij beoefende Insight Dialogue met Gregory Kramer en deed Abhidhamma-studie bij Ven. U Nanadamala en Andrew Olendzki, Sutta-studie bij BCBS in Barre.

Marij Geurts is zowel bekend met de klassieke Mahasi methode als met Vipassana zoals onderwezen door U Tejenya. Zij faciliteerde de dhamma door het begeleiden van introductiecursussen en dhamma-leerdagen. Zij begeleidt retraites bij de Stichting Inzichts Meditatie (SIM) en is kerndocent in de 2-jarige Dhamma Verdiepingscursus van de SIM. Zij begeleidt mensen bij hun levensvragen en spirituele ontwikkeling. Wat haar boeit is hoe de wijsheid van de dhamma te belichamen in het dagelijkse leven.

Inschrijven en informatie

We willen je aandacht vragen voor het volgende: Het is de bedoeling dat de hele retraite gevolgd wordt. Wij begrijpen dat er altijd omstandigheden kunnen zijn waardoor je niet aan alle onderdelen kunt deelnemen. Neem s.v.p. contact op met de organisatie.

Voor meer informatie over de City Retreat kun je terecht bij Jos van de Voort via meditatiedag@vipassananijmegen.nl.

Ongeveer een week voor de aanvang van de retraite ontvang je een email met praktische informatie.

Programma

Zaterdag 17 december:
9.00 uur meditatiezaal open / koffie thee
9.30-20.00 uur retraite programma

Zondag 18 december:
9.00 uur meditatiezaal open / koffie thee
9.30-16.30 uur retraite programma

Maandag 19 t/m donderdag 22 december:
19.00 uur meditatiezaal open
19.30-21.45 uur retraite programma

Het programma omvat zit- en loopmeditatie. Iedere dag is er een begeleide meditatie, (korte) lezing of een meditatieve reflectie. Er is tijdens de retraiteweek gelegenheid tot een individueel gesprek met de begeleider.

Plaats
Jewel Heart
Hatertseveldweg 284, Nijmegen.
Asangazaal (1e etage)
. Zie ook: Jewel Heart

Bereikbaarheid
Het centrum is zaterdag en zondag bij noodgevallen te bereiken op 06 – 13 97 83 48.

Voorzieningen
Neem sokken en/of sloffen mee. Matjes, kussens en dekentjes zijn voldoende aanwezig. Er zijn enkele meditatiebankjes.

Maaltijden

Zaterdag 17 december:

 • Koffie en thee zijn aanwezig.
 • Voor een warme (veganistische) maaltijd tussen de middag zal worden gezorgd. Mocht je door een speciaal dieet niet kunnen mee-eten met de verzorgde warme maaltijd, laat ons dit even weten voor 10 december. Je kunt in dat geval je eigen maaltijd meenemen en krijgt 13,50 euro mindering op het deelnamebedrag.
 • Voor de avondmaaltijd graag zelf boterhammen meenemen! Er is fruit.

Zondag 18 december:

 • Koffie en thee zijn aanwezig.
 • Voor de middagpauze graag zelf boterhammen meenemen! Er zal een (veganistische) soep worden geserveerd.

Maandag 19 t/m donderdag 22 december:

 • Koffie en thee zijn aanwezig.
 • Deelnemers worden verwacht thuis te hebben gegeten.

Kosten
De kosten van de City Retreat zijn €55,- en dekken de accommodatie, koffie/thee en de warme maaltijd op zaterdag. We verzoeken je dit bedrag, na inschrijving, over te maken op rekening NL84TRIO0212313193 t.n.v. “Stichting Vipassana Nijmegen” o.v.v. “City Retreat 2016″.

Geldelijke bijdrage aan de leraar
Vanaf de tijd van de Boeddha wordt meditatieonderricht gezien als een vrijwillige daad van vrijgevigheid, Dana. Aan het einde van de retraite is er gelegenheid om zelf vrijgevigheid te beoefenen. Op vrijwillige basis kan Dana gegeven worden aan de leraar, die geen andere inkomsten heeft, behalve dat wat hem gegeven wordt.


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Hyves
 • email

Vakantie voorbij, dinsdag 6 september start dinsdaggroep en beraden over toekomst

Beste mediterende van ‘Vipassana Nijmegen’

Volgende week dinsdag 6 september hervatten we de dinsdagavond-meditaties van 19.30 uur tot 21.30 uur weer in het gebouw van Jewel Heart aan de Hatertseveldweg 284.

Dit nieuwe semester loopt tot eind januari 2017; er is ook een voorzittersrooster gemaakt (link), en we zullen ook af en toe een geselecteerde dhamma-talk vanaf een CD beluisteren.
Als bijdrage in de huur vragen we je om weer 50 euro over te willen maken op Triodosbank: NL84 TRIO 0212 3131 93 tnv Stichting Vipassana Nijmegen.
(schroom niet evt. een keer vrijblijvend mee te doen, dat kan altijd met ‘gesloten beurs’)

Het interimbestuur oriënteert zich momenteel samen met de ‘zondag-groep’ op mogelijke toekomstscenario’s.

Allen willen de continuïteit van de zondaggroep (stiltedagen en korte (city)retreats) blijven waarborgen, echter het stoppen van de dinsdagavondmeditaties kan vanaf februari 2017 wel in beeld komen.

Wij houden je op de hoogte en zullen je in elk geval graag weer begroeten !

Namens het interim-bestuur,

Marcel Grol, penningmeester Stichting Vipassana Nijmegen


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Hyves
 • email

Enquete!; Stichting Inzichts Meditatie (SIM )wil feedback van u met betrekking tot doel, behoeftes en werkwijze van de SIM.

Onderstaande brief met verzoek van Stichting Inzichts Meditatie (SIM )


Beste mediterende, leraar, bestuurder, vrijwilliger, organisator, zitgroepbegeleider, belangstellende, vriend van de Dhamma,

stichtinginzichtmeditatieGraag vraag ik uw aandacht voor het volgende:

Stichting Inzichts Meditatie (SIM) heeft als doelstelling het bevorderen van inzichtsmeditatie (vipassana). Zie voor de uitgebreide doelstelling op de website www.simsara.nl . Graag willen we wat feedback van u met betrekking tot doel, behoeftes en werkwijze van de SIM.

www.simsara.nl
Informatie over vipassana meditatie, centra en meditatie retraites.

De SIM is primair een ondersteunende organisatie en geen doel op zich. Het primaire doel is het bevrijden van de geest, volledig ontwaken naar voorbeeld van de Boeddha.

Momenteel zitten we in een periode van bezinning met betrekking tot doel, behoeftes en werkwijze van de SIM. Daarbij hebben we hulp nodig van alle betrokkenen: mediterenden, leraren, bestuurders, vrijwilligers, organisatoren, vrienden en belangstellenden.  Dat kunt u doen door deze enquête in te vullen.

We zouden het op prijs stellen als u deze enquête  ook binnen uw eigen netwerk verspreid.

Inzenden kan tot  10 september 2016.

Er zijn open vragen en stellingen. Neem vooral ook de tijd om eigen gedachtes te verwoorden (toelichtingen).

Vergeet niet aan het eind te verzenden door op de ‘submit’-knop te drukken!

Hier de link naar de enquête-pagina:

https://goo.gl/forms/mFB6pjTkT05n7U053

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet,

Hans Gijsen

voorzitter SIM


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Hyves
 • email

Meditatiedag met Frits Koster ‘Mindfulness & Mededogen’; Zondag 16 oktober 2016:

Frits KosterMindfulness betekent opmerkzaamheid. Het verwijst naar een meditatietechniek die stamt uit het boeddhisme, zoals dat met name in Zuidoost Azië wordt beoefend. Bij deze meditatietechniek, die ook wel vipassanā- of inzichtmeditatie wordt genoemd, ontwikkelen we opmerkzaamheid, het vermogen erkennend gewaar te zijn wat zich in het nu in of aan ons voordoet, zonder direct over te hoeven gaan tot het be- of veroordelen of rationeel analyseren van wat wordt waargenomen. Door deze open aandacht kunnen allerlei verwerking- en bewustwordingsprocessen plaatsvinden en kunnen we innerlijke vrijheid ervaren. 

Mededogen of compassie is het vermogen ons betrokken te voelen bij emotionele en/of fysieke pijn en lijden, zowel van onszelf als van anderen. Het gaat samen met de wens om deze pijn en dit lijden te verlichten en met de bereidheid en de moed hier stappen in te ondernemen. Compassie is een algemeen menselijke eigenschap die bij iedereen in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei is gekomen.

Het valt lang niet altijd mee om mens te zijn. Gelukkig kunnen we waardevolle krachten zoals mindfulness, mededogen en wijsheid cultiveren en ons innerlijk kompas hierop afstellen. De dag zal voor het grootste deel in stilte plaatsvinden; soms zal er ruimte zijn voor interpersoonlijke uitwisseling over de ervaringen.

Frits Koster (geb. 1957) kwam in 1979 in aanraking met de beoefening van vipassana- of inzichtmeditatie. Hierdoor geïnspireerd maakte hij eind 1982 een reis naar Azië. Tijdens deze reis is Frits ingetreden als boeddhistisch monnik en heeft ruim vijf jaar gemediteerd en gestudeerd in Thailand, Birma, Sri Lanka en Maleisië. In 1988 kwam hij terug naar Nederland. Hij begeleidt sinds die tijd meditatieactiviteiten in binnen- en buitenland. Frits is inmiddels uitgetreden en woont in een klein dorp in Noord-Groningen. Hij werkt als mindfulnesstrainer bij het Centrum Integrale Psychiatrie in Groningen en is verbonden aan opleidingsinstituten tot mindfulnesstrainer in Nederland en andere landen in Europa. Hij is auteur van diverse boeken (Asoka, Silkworm Books).

Samen met psychiater Erik van den Brink heeft hij de cursus Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) opgezet, als een vervolg voor mensen die de cursus Mindfulness gevolgd hebben en behoefte hebben aan een grotere mate van (zelf)compassie in hun leven. Samen hebben zij de boeken ‘Compassievol leven’ (2012) en ‘Compassie in je leven’ (2015) geschreven; deze boeken zijn verschenen bij uitgeverij Boom.

Programma
 9.30 – 10:00 Entrée met thee/koffie
10.00 – 12.15 Meditatiebeoefening
12.15 – 12.45 Gezamenlijke uitwisseling
12.45 – 14.00 Lunch in stilte
14.00 – 15.45 Meditatiebeoefening
15.45 – 16.30 Thee en gezamenlijke uitwisseling
16.30 – 17.00 Afsluiting

Plaats

Jewel Heart, Grote Zaal (beneden)
Hatertseveldweg 284, Nijmegen

Neem sokken en/of sloffen mee. Matjes, kussens en dekentjes zijn voldoende aanwezig. Er zijn enkele meditatiebankjes. Graag zelf eventueel zorgen voor een warme omslagdoek.

Eten en drinken

Graag zelf lunch meenemen. Koffie en thee zijn aanwezig en ook voor fruit en koekjes zal worden gezorgd.

Inschrijving

Voor meer informatie kun je terecht bij Aisha Pamuditha via meditatiedag@vipassananijmegen.nl
Inschrijven kan via dit formulier.

Kosten

De bijdrage in de kosten voor het weekend bedragen € 12,50,- voor de accommodatie, koffie/thee, fruit en koekjes.
We verzoeken jullie dit bedrag over te maken op rekening NL84TRIO0212313193 t.n.v. “Stichting Vipassana Nijmegen” o.v.v. “meditatiedag Koster 2016″.

Geldelijke bijdrage aan de leraar

Zoals gebruikelijk sinds de tijd van de Boeddha begeleidt Frits Koster op basis van Dana. Dit is een vrijwillige donatie als blijk van waardering en om bij te dragen aan de kosten voor zijn levensonderhoud.


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Hyves
 • email

Communiqué 14 juni; tot aan de vakantie en daarna.

Beste mensen,

Deze zomer sluiten we niet af met een picknick, wel openen we het jaar tijdens het theedrinken op 6 september met een lekker stukje taart.
Wie bakt er met mij mee?

De jaarlijkse jaarvergadering van september houden we pas weer in 2017.
De tijdspanne tussen de evaluatievergadering van 26 april 2016 en september is te kort om met (weer) een verantwoording te komen over hoe we verder gaan. Bovendien ligt er nog geen nieuw beleidsplan noch een verantwoording, omdat we als bestuur nog geen nieuw beleid voeren, behalve dat we gelegenheid willen bieden om te komen mediteren.
In 2016-2017 zullen we bezien of en hoe we beleidsrijker gaan opereren en dan vastleggen wat we aan veranderingen en activiteiten hebben ondernomen.

We starten in september 2016 al wel met iets nieuws: de audio-opnames van dhamma-talks die elders zijn gehouden. John en ik gaan uitzoeken hoe dit te realiseren.
Het nieuwe rooster zal eveneens medio juli op de site staan.
We starten altijd om 19.30 en sluiten af om 21.30. We gaan de avonden als volgt inrichten:

 • Week I: 3 keer 40 minuten mediteren, afhankelijk van de voorzitter wordt een korte tekst voorgelezen.
 • Week II: 2 keer 40 minuten mediteren met afsluitend een audio-dhamma-talk van maximaal 40 minuten.
 • Week III: 3 keer 40 minuten mediteren, afhankelijk van de voorzitter wordt een korte tekst voorgelezen.
 • Week IV: 3 keer 30 minuten mediteren met afsluitend theedrinken.

Er zijn op dit moment drie avondvoorzitters: Marcel Grol, Greet Theunissen en Guus Went.

Marcel zal in de week van 26 augustus de huurbijdragen gaan innen over de periode september-januari. Jullie ontvangen daarover de inmiddels bekende brief.

Rest mij om jullie allemaal een goede zomer te wensen, ook namens John en Marcel.

Een hartelijke groet,
Greet Theunissen,
Secretaris SVN


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Hyves
 • email

Weekendretraite met Visu Teoh: 16-18 september 2016

Dit jaar komtvoor de elfde keer naar Nijmegen voor het begeleiden van een weekendretraite. Deze zal, net als de vorige keer, op vrijdagavond starten.

De leraar

Visu TeohVisu Teoh (1953, Penang, Maleisië) beoefent sinds 1982 Boeddhistische meditatie. Hij was twaalf jaar werkzaam als journalist, waarna hij intrad in het klooster waar hij zeventien jaar als monnik geleefd heeft onder o.a. Sayadaw U Pandita en Ven. Sujiva. Daarna keerde hij terug naar het lekenleven en trouwde met de Duitse Barbara Grey.  Nu verdelen zij samen hun tijd tussen Europa en Penang.

Visu begeleidt op uitnodiging Metta- en Vipassana retraites in verschillende landen. Ook schreef hij de volgende boeken: “Curbing Anger, Spreading Love”, “Drinking Tea, Living Life: Applying Mindfulness In Everyday Life And Critical Times”, “Loving And Dying”, “Hello With Love And Other Meditations” en “Metta Meditation And Positive Attitudes”.

Visu benadrukt als leraar de integratie van de Dhamma in het dagelijks leven, op ons pad naar verlichting. Hij benadrukt het belang van een licht, vredig, vreugdevol en gelukkig leven, in ieder moment, terwijl we blijven streven naar het einde van verlangen, afkeer en verwarring: Nibbana.

Programma

Vrijdag 16 september

19.00:                       meditatiezaal open

19.30 – 21.30:       retraiteprogramma met Visu

Zaterdag 17 september

9.00:                          meditatiezaal open / koffie en thee

9.30 – 20.30:          retraiteprogramma met Visu

Zondag 18 september

9.00:                          meditatiezaal open / koffie en thee

9.30 – 16.30:          retraiteprogramma met Visu

Het programma omvat begeleide meditatie bij de aanvang van de retraite, zit-  en loopmeditatie en Dhamma talks.
Op zaterdag- en zondagmorgen zal de nadruk op Vipassanameditatie worden gelegd; de middagen zullen vooral aan Mettameditatie worden gewijd.

Plaats

Jewel Heart
Hatertseveldweg 284, Nijmegen

Asanga zaal (1ste étage)
Zie ook : www.jewelheart.nl

Bereikbaarheid:

Het centrum is zaterdag en zondag bij noodgevallen te bereiken op: 06 13978348.

Voorzieningen:

Neem sokken en/of sloffen mee. Matjes, kussens en dekentjes zijn voldoende aanwezig. Er zijn enkele meditatiebankjes.

Maaltijden

Zaterdag 17 september:

 • Koffie/thee zijn aanwezig..
 • Voor een warme (vegetarische) maaltijd zal worden gezorgd. Mocht je door een speciaal dieet niet kunnen mee-eten met de verzorgde warme maaltijd, laat ons dit even weten voor 1 september. Je kunt in dat geval je eigen maaltijd meenemen en krijgt 13,50 euro mindering op het deelnamebedrag.
 • Graag zelf voor de avondmaaltijd boterhammen meenemen! Er is fruit.

 

Zondag 18 september:

 • Koffie/thee zijn aanwezig.
 • Voor tussen de middag graag zelf boterhammen meebrengen!
 • Er zal soep worden geserveerd.

 

Overnachting

De deelnemers uit Nijmegen zal worden gevraagd om slaapplaatsen ter beschikking te
stellen voor de nacht van zaterdag op zondag voor de deelnemers van buiten de stad.
 Op het inschrijfformulier kan aangegeven worden of er behoefte is aan een slaapplaats.

Inschrijving en informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij Jos van Voort via meditatiedag@vipassananijmegen.nl
Inschrijven kan via dit formulier

Ongeveer een week voor de aanvang van de retraite ontvang je een email met praktische informatie.

We willen je aandacht vragen voor het volgende:
Gezien de korte duur van de retraite vragen we je bij inschrijving deel te nemen aan de hele retraite. Wij begrijpen dat er altijd omstandigheden kunnen zijn waardoor je niet aan alle onderdelen kunt deelnemen. Neem dan contact op met de organisatie s.v.p..

Kosten

De bijdrage in de kosten voor het weekend bedragen € 45,- voor de accommodatie, koffie/thee en de warme maaltijd op zaterdag.
 We verzoeken jullie dit bedrag over te maken op rekening NL84TRIO0212313193 t.n.v. “Stichting Vipassana Nijmegen” o.v.v. “Visu weekend 2016″.

Geldelijke bijdrage aan de leraar

Vanaf de tijd van de Boeddha wordt meditatieonderricht gezien als een vrijwillige daad van vrijgevigheid, Dana. Aan het einde van de retraite is er gelegenheid om zelf vrijgevigheid te beoefenen. Op vrijwillige basis kan Dana gegeven worden aan de leraar, die geen andere inkomsten heeft, behalve dat wat hem gegeven wordt.

 


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Hyves
 • email

Communiqué voortgang activiteiten 2016

Beste mediterenden van de doorgaande Vipassanagroep Nijmegen (SVN); 26 april

In dit communiqué kun je lezen hoe het bestuur gestalte wil gaan geven aan de voortgang van de activiteiten van SVN vanaf de zomer van 2016. Het communiqué wordt als bijlage verspreid aan alle mensen die op de ledenlijst staan bij de brief over de zaalhuurbijdrage voor de maanden mei en juni 2016. Het communiqué staat ook op het ledendeel van onze site.

De oplettende lezer heeft vast gemerkt dat het woord interim-bestuur is verdwenen. Wij gaan vanaf vandaag door als vast bestuur van SVN en blijven ons enthousiast inzetten om de leden van SVN de mogelijkheid te bieden om wekelijks te mediteren. Deze beslissing is onder meer genomen na een constructieve evaluatie-bijeenkomst op 26 april, waar we ons gesteund voelden door onze leden. 10 leden waren aanwezig om met ons de resultaten van de onlangs gehouden enquête door te praten. De enquête resultaten staan op het ledendeel van onze site.

De volgende onderwerpen zijn op 26 april de revue gepasseerd.

Een korte terugblik.

De terugblik was kort maar breed: we keken terug op de geschiedenis van SVN, de ontwikkelingen in het laatste jaar, het afscheid van de leraren Marij en Henk en de afronding van de overdracht van het oude naar het nieuwe bestuur. Wij troffen een goed lopende (financiële) organisatie aan! Er werd onderling uitgewisseld hoe men de ontwikkelingen in het laatste jaar heeft ervaren. Dit schiep openheid en legde tevens de bodem voor een definitieve nieuwe start.

Het gemis van een leraar.

Dit gemis werd breed gedragen en we blijven dan ook op zoek naar een gekwalificeerde Vipassana-leraar. We volgen de ontwikkelingen van de SIM op de voet, omdat daar contouren worden ontwikkeld voor het kwalificeren van leraren. De notulen van de SIM staan op onze site. We gaan ook de mogelijkheid onderzoeken om dhammatalks van leraren op te nemen en op de dinsdagavonden bij ons af te spelen. De voertaal zal bij voorkeur Nederlands zijn.

De zondaggroep.

Deze groep heeft versterking gekregen en bestaat nu uit drie personen. Binnenkort schuift nog een nieuw lid aan. De organisatie van de stiltedagen (en weekends) verloopt goed, de opkomst is altijd boven verwachting. Financieel is deze groep zelfvoorzienend. Voor volgend jaar (2016-2017) staan vier stiltedagen op het programma, waarvan één retraite.

De meditatie-avonden op de dinsdag.

Deze avonden verlopen op zich goed, maar worden niet zo goed bezocht als we zouden willen. Maar op korte termijn (denk aan twee jaar) komt de Stichting financieel niet in de problemen, de reserves geven rugdekking voor de zaalhuur. Wel stopt de stichting met het geven van dana aan diverse organisaties, omdat onze reserves oorspronkelijk bestemd zijn voor het betalen van de zaalhuur. En we zijn niet voor één gat te vangen: mogelijk groeit het aantal leden weer en/of vinden we op termijn een goedkopere, maar wel geschikte ruimte om te mediteren.

De inrichting van de dinsdagavonden na de zomervakantie.

We starten altijd om 19.30 en sluiten af om 21.30. We gaan (als we het technisch voor elkaar krijgen) de avonden als volgt inrichten:

 • Week I: 3 keer 40 minuten mediteren, afhankelijk van de voorzitter wordt een korte tekst voorgelezen.
 • Week II: 2 keer 40 minuten mediteren met afsluitend een audio-dhamma-talk van maximaal 40 minuten.
 • Week III: 3 keer 40 minuten mediteren, afhankelijk van de voorzitter wordt een korte tekst voorgelezen.
 • Week IV: 3 keer 30 minuten mediteren met afsluitend theedrinken.

We hebben op dit moment twee avondvoorzitters: Marcel Grol en Greet Theunissen. We willen graag uitbreiden en zoeken dan ook naar twee nieuwe avondvoorzitters.

 

We besluiten dit communiqué met het bedanken van alle leden die ons in de afgelopen periode hebben gesteund in de vorm van feedback en support. We hopen dat we helder en open hebben aangegeven waar we nu staan én waar we voor gaan. Mochten er vragen zijn bij degenen die twijfelen of ze hun lidmaatschap zouden willen verlengen, bel of mail ons gerust.

 

Tot slot wensen we iedereen een mooie zomer toe.

Het bestuur van SVN,

Marcel Grol (penningmeester)
John Peeters (webmaster)
Greet Theunissen (secretaris)


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Hyves
 • email

Leraar Sayadaw U Pandita overleden.

Guus Went was nog recent in Burma en deelt met ons:

Beste Dhamma-vrienden,

Afgelopen zaterdag 16 april overleed in een ziekenhuis in Bangkok de Birmese meditatieleraar Sayadaw U Pandita, 94 jaar oud.
Sayadaw U Pandita werd na de dood van zijn leraar Mahasi Sayadaw en van diens opvolger Sayadaw U Sujata, beide in augustus 1982, tot hun opvolger gekozen.
De afgelopen vier winters deed ik mee aan de 60-daagse Special Retreats voor buitenlanders die U Pandita sinds 1999 leidde.
En hoe hartbrekend dit nieuws ook voor mij is, ik ben nu nog blijer dan ik al was dat ik dit gedaan heb.
De Amerikaanse journalist en performer Alan Clements kende U Pandita vanaf 1979.
Afgelopen februari heeft hij nog 10 uur lang met hem gesproken over de toekomst van Birma.
 Hier verwoordt Alan hoe hij zijn leraar 37 jaar lang gekend heeft.
Vriendelijke groet,
Guus Went

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Hyves
 • email

Bloemen voor Meta en Robbert .

bestuur dank metaMeta Beekes en Robbert Thijssen.
Ze vormden jaren het bestuur van onze stichting en hebben afgelopen maanden hun bestuurstaken overgedragen.
Waardering en dank.
Na de dinsdagavondmeditatie waren er enige woorden en bloemen voor Meta en Robert, als dank en uit waardering voor al het werk dat ze als bestuur en als lid van onze stichting hebben verricht.

Het interim-bestuur,
Greet Theunissen, Marcel Grol en John Peeters.

 

 

 


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Hyves
 • email

Meditatieavonden februari/maart 2016

De afgelopen zes weken is er elke dinsdagavond gemediteerd. De groepsgrootte varieerde van 5 tot 12 personen, gemiddeld waren er zo’n 9 personen per avond. De voorzitters brachten teksten in over de volgende onderwerpen: omgaan met sterven, een tekst van Lucretius over ‘het zachte’ in de mens, teksten over medevreugde, gelijkmoedigheid en de waarde van een leermeester. Een yogi droeg een gedicht van A. Roland Holst voor over zwerversliefde. De tweewekelijkse afsluiting met thee verliep plezierig, soms kwamen verhalen los over meditatie en retraites, maar ook over jeugdervaringen over de broeders en nonnen in het onderwijs. We gaan in deze lijn door tot de zomervakantie en nodigen iedereen weer van harte uit om te komen mediteren.


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Hyves
 • email