Doorgaande groep blijft bestaan!

Beste Vipassana-vriend of -vriendin,

We kunnen jullie berichten dat de mogelijkheid om op dinsdagavonden te mediteren kan blijven bestaan. Tijd en plaats zijn bekend: van 19.30 tot 21.30 uur, in het gebouw van ‘Jewel Heart’, op de bovenverdieping in de Asanga-zaal (Hatertseveldweg 284). Er is een groepje gevormd dat de verantwoordelijkheid voor de wekelijkse gang van zaken op zich wil nemen.

Het volgende semester loopt tot en met dinsdag 11 juli 2017 (geen onderbreking in de schoolvakanties). Zie hier het voorzitrooster. Elke eerste dinsdag van de maand is er gelegenheid tot uitwisseling met theedrinken.

Wie regelmatig gebruik wil maken van deze gelegenheid, wordt gevraagd om als aandeel in de huur van de ruimte 50 euro over te maken op IBAN NL84 TRIO 0212 3131 93 tnv Stichting Vipassana Nijmegen, ovv ‘bijdrage huur’. Nieuwe mensen zijn altijd welkom en kunnen zich vrijblijvend een aantal avonden oriënteren (met ‘gesloten beurs’ ).

Er is als regel geen begeleiding of instructie, de groep is ‘zelfredzaam’, het volgen van een introductiecursus elders is aan te bevelen, maar geen vereiste.

Voel je vrij om op een dinsdagavond binnen te stappen.


  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Hyves
  • email