Vakantie voorbij, dinsdag 6 september start dinsdaggroep en beraden over toekomst

Beste mediterende van ‘Vipassana Nijmegen’

Volgende week dinsdag 6 september hervatten we de dinsdagavond-meditaties van 19.30 uur tot 21.30 uur weer in het gebouw van Jewel Heart aan de Hatertseveldweg 284.

Dit nieuwe semester loopt tot eind januari 2017; er is ook een voorzittersrooster gemaakt (link), en we zullen ook af en toe een geselecteerde dhamma-talk vanaf een CD beluisteren.
Als bijdrage in de huur vragen we je om weer 50 euro over te willen maken op Triodosbank: NL84 TRIO 0212 3131 93 tnv Stichting Vipassana Nijmegen.
(schroom niet evt. een keer vrijblijvend mee te doen, dat kan altijd met ‘gesloten beurs’)

Het interimbestuur oriënteert zich momenteel samen met de ‘zondag-groep’ op mogelijke toekomstscenario’s.

Allen willen de continuïteit van de zondaggroep (stiltedagen en korte (city)retreats) blijven waarborgen, echter het stoppen van de dinsdagavondmeditaties kan vanaf februari 2017 wel in beeld komen.

Wij houden je op de hoogte en zullen je in elk geval graag weer begroeten !

Namens het interim-bestuur,

Marcel Grol, penningmeester Stichting Vipassana Nijmegen


  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Hyves
  • email