Meditatiedag met Frits Koster ‘Mindfulness & Mededogen’; Zondag 16 oktober 2016:

Frits KosterMindfulness betekent opmerkzaamheid. Het verwijst naar een meditatietechniek die stamt uit het boeddhisme, zoals dat met name in Zuidoost Azië wordt beoefend. Bij deze meditatietechniek, die ook wel vipassanā- of inzichtmeditatie wordt genoemd, ontwikkelen we opmerkzaamheid, het vermogen erkennend gewaar te zijn wat zich in het nu in of aan ons voordoet, zonder direct over te hoeven gaan tot het be- of veroordelen of rationeel analyseren van wat wordt waargenomen. Door deze open aandacht kunnen allerlei verwerking- en bewustwordingsprocessen plaatsvinden en kunnen we innerlijke vrijheid ervaren. 

Mededogen of compassie is het vermogen ons betrokken te voelen bij emotionele en/of fysieke pijn en lijden, zowel van onszelf als van anderen. Het gaat samen met de wens om deze pijn en dit lijden te verlichten en met de bereidheid en de moed hier stappen in te ondernemen. Compassie is een algemeen menselijke eigenschap die bij iedereen in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei is gekomen.

Het valt lang niet altijd mee om mens te zijn. Gelukkig kunnen we waardevolle krachten zoals mindfulness, mededogen en wijsheid cultiveren en ons innerlijk kompas hierop afstellen. De dag zal voor het grootste deel in stilte plaatsvinden; soms zal er ruimte zijn voor interpersoonlijke uitwisseling over de ervaringen.

Frits Koster (geb. 1957) kwam in 1979 in aanraking met de beoefening van vipassana- of inzichtmeditatie. Hierdoor geïnspireerd maakte hij eind 1982 een reis naar Azië. Tijdens deze reis is Frits ingetreden als boeddhistisch monnik en heeft ruim vijf jaar gemediteerd en gestudeerd in Thailand, Birma, Sri Lanka en Maleisië. In 1988 kwam hij terug naar Nederland. Hij begeleidt sinds die tijd meditatieactiviteiten in binnen- en buitenland. Frits is inmiddels uitgetreden en woont in een klein dorp in Noord-Groningen. Hij werkt als mindfulnesstrainer bij het Centrum Integrale Psychiatrie in Groningen en is verbonden aan opleidingsinstituten tot mindfulnesstrainer in Nederland en andere landen in Europa. Hij is auteur van diverse boeken (Asoka, Silkworm Books).

Samen met psychiater Erik van den Brink heeft hij de cursus Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) opgezet, als een vervolg voor mensen die de cursus Mindfulness gevolgd hebben en behoefte hebben aan een grotere mate van (zelf)compassie in hun leven. Samen hebben zij de boeken ‘Compassievol leven’ (2012) en ‘Compassie in je leven’ (2015) geschreven; deze boeken zijn verschenen bij uitgeverij Boom.

Programma
 9.30 – 10:00 Entrée met thee/koffie
10.00 – 12.15 Meditatiebeoefening
12.15 – 12.45 Gezamenlijke uitwisseling
12.45 – 14.00 Lunch in stilte
14.00 – 15.45 Meditatiebeoefening
15.45 – 16.30 Thee en gezamenlijke uitwisseling
16.30 – 17.00 Afsluiting

Plaats

Jewel Heart, Grote Zaal (beneden)
Hatertseveldweg 284, Nijmegen

Neem sokken en/of sloffen mee. Matjes, kussens en dekentjes zijn voldoende aanwezig. Er zijn enkele meditatiebankjes. Graag zelf eventueel zorgen voor een warme omslagdoek.

Eten en drinken

Graag zelf lunch meenemen. Koffie en thee zijn aanwezig en ook voor fruit en koekjes zal worden gezorgd.

Inschrijving

Voor meer informatie kun je terecht bij Aisha Pamuditha via meditatiedag@vipassananijmegen.nl
Inschrijven kan via dit formulier.

Kosten

De bijdrage in de kosten voor het weekend bedragen € 12,50,- voor de accommodatie, koffie/thee, fruit en koekjes.
We verzoeken jullie dit bedrag over te maken op rekening NL84TRIO0212313193 t.n.v. “Stichting Vipassana Nijmegen” o.v.v. “meditatiedag Koster 2016″.

Geldelijke bijdrage aan de leraar

Zoals gebruikelijk sinds de tijd van de Boeddha begeleidt Frits Koster op basis van Dana. Dit is een vrijwillige donatie als blijk van waardering en om bij te dragen aan de kosten voor zijn levensonderhoud.


  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Hyves
  • email