Communiqué 14 juni; tot aan de vakantie en daarna.

Beste mensen,

Deze zomer sluiten we niet af met een picknick, wel openen we het jaar tijdens het theedrinken op 6 september met een lekker stukje taart.
Wie bakt er met mij mee?

De jaarlijkse jaarvergadering van september houden we pas weer in 2017.
De tijdspanne tussen de evaluatievergadering van 26 april 2016 en september is te kort om met (weer) een verantwoording te komen over hoe we verder gaan. Bovendien ligt er nog geen nieuw beleidsplan noch een verantwoording, omdat we als bestuur nog geen nieuw beleid voeren, behalve dat we gelegenheid willen bieden om te komen mediteren.
In 2016-2017 zullen we bezien of en hoe we beleidsrijker gaan opereren en dan vastleggen wat we aan veranderingen en activiteiten hebben ondernomen.

We starten in september 2016 al wel met iets nieuws: de audio-opnames van dhamma-talks die elders zijn gehouden. John en ik gaan uitzoeken hoe dit te realiseren.
Het nieuwe rooster zal eveneens medio juli op de site staan.
We starten altijd om 19.30 en sluiten af om 21.30. We gaan de avonden als volgt inrichten:

  • Week I: 3 keer 40 minuten mediteren, afhankelijk van de voorzitter wordt een korte tekst voorgelezen.
  • Week II: 2 keer 40 minuten mediteren met afsluitend een audio-dhamma-talk van maximaal 40 minuten.
  • Week III: 3 keer 40 minuten mediteren, afhankelijk van de voorzitter wordt een korte tekst voorgelezen.
  • Week IV: 3 keer 30 minuten mediteren met afsluitend theedrinken.

Er zijn op dit moment drie avondvoorzitters: Marcel Grol, Greet Theunissen en Guus Went.

Marcel zal in de week van 26 augustus de huurbijdragen gaan innen over de periode september-januari. Jullie ontvangen daarover de inmiddels bekende brief.

Rest mij om jullie allemaal een goede zomer te wensen, ook namens John en Marcel.

Een hartelijke groet,
Greet Theunissen,
Secretaris SVN


  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Hyves
  • email