Communiqué voortgang activiteiten 2016

Beste mediterenden van de doorgaande Vipassanagroep Nijmegen (SVN); 26 april

In dit communiqué kun je lezen hoe het bestuur gestalte wil gaan geven aan de voortgang van de activiteiten van SVN vanaf de zomer van 2016. Het communiqué wordt als bijlage verspreid aan alle mensen die op de ledenlijst staan bij de brief over de zaalhuurbijdrage voor de maanden mei en juni 2016. Het communiqué staat ook op het ledendeel van onze site.

De oplettende lezer heeft vast gemerkt dat het woord interim-bestuur is verdwenen. Wij gaan vanaf vandaag door als vast bestuur van SVN en blijven ons enthousiast inzetten om de leden van SVN de mogelijkheid te bieden om wekelijks te mediteren. Deze beslissing is onder meer genomen na een constructieve evaluatie-bijeenkomst op 26 april, waar we ons gesteund voelden door onze leden. 10 leden waren aanwezig om met ons de resultaten van de onlangs gehouden enquête door te praten. De enquête resultaten staan op het ledendeel van onze site.

De volgende onderwerpen zijn op 26 april de revue gepasseerd.

Een korte terugblik.

De terugblik was kort maar breed: we keken terug op de geschiedenis van SVN, de ontwikkelingen in het laatste jaar, het afscheid van de leraren Marij en Henk en de afronding van de overdracht van het oude naar het nieuwe bestuur. Wij troffen een goed lopende (financiële) organisatie aan! Er werd onderling uitgewisseld hoe men de ontwikkelingen in het laatste jaar heeft ervaren. Dit schiep openheid en legde tevens de bodem voor een definitieve nieuwe start.

Het gemis van een leraar.

Dit gemis werd breed gedragen en we blijven dan ook op zoek naar een gekwalificeerde Vipassana-leraar. We volgen de ontwikkelingen van de SIM op de voet, omdat daar contouren worden ontwikkeld voor het kwalificeren van leraren. De notulen van de SIM staan op onze site. We gaan ook de mogelijkheid onderzoeken om dhammatalks van leraren op te nemen en op de dinsdagavonden bij ons af te spelen. De voertaal zal bij voorkeur Nederlands zijn.

De zondaggroep.

Deze groep heeft versterking gekregen en bestaat nu uit drie personen. Binnenkort schuift nog een nieuw lid aan. De organisatie van de stiltedagen (en weekends) verloopt goed, de opkomst is altijd boven verwachting. Financieel is deze groep zelfvoorzienend. Voor volgend jaar (2016-2017) staan vier stiltedagen op het programma, waarvan één retraite.

De meditatie-avonden op de dinsdag.

Deze avonden verlopen op zich goed, maar worden niet zo goed bezocht als we zouden willen. Maar op korte termijn (denk aan twee jaar) komt de Stichting financieel niet in de problemen, de reserves geven rugdekking voor de zaalhuur. Wel stopt de stichting met het geven van dana aan diverse organisaties, omdat onze reserves oorspronkelijk bestemd zijn voor het betalen van de zaalhuur. En we zijn niet voor één gat te vangen: mogelijk groeit het aantal leden weer en/of vinden we op termijn een goedkopere, maar wel geschikte ruimte om te mediteren.

De inrichting van de dinsdagavonden na de zomervakantie.

We starten altijd om 19.30 en sluiten af om 21.30. We gaan (als we het technisch voor elkaar krijgen) de avonden als volgt inrichten:

  • Week I: 3 keer 40 minuten mediteren, afhankelijk van de voorzitter wordt een korte tekst voorgelezen.
  • Week II: 2 keer 40 minuten mediteren met afsluitend een audio-dhamma-talk van maximaal 40 minuten.
  • Week III: 3 keer 40 minuten mediteren, afhankelijk van de voorzitter wordt een korte tekst voorgelezen.
  • Week IV: 3 keer 30 minuten mediteren met afsluitend theedrinken.

We hebben op dit moment twee avondvoorzitters: Marcel Grol en Greet Theunissen. We willen graag uitbreiden en zoeken dan ook naar twee nieuwe avondvoorzitters.

 

We besluiten dit communiqué met het bedanken van alle leden die ons in de afgelopen periode hebben gesteund in de vorm van feedback en support. We hopen dat we helder en open hebben aangegeven waar we nu staan én waar we voor gaan. Mochten er vragen zijn bij degenen die twijfelen of ze hun lidmaatschap zouden willen verlengen, bel of mail ons gerust.

 

Tot slot wensen we iedereen een mooie zomer toe.

Het bestuur van SVN,

Marcel Grol (penningmeester)
John Peeters (webmaster)
Greet Theunissen (secretaris)


  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Hyves
  • email