Welkom

Stichting Vipassana Nijmegen organiseert meditatiecursussen, studiedagen, retraites en bijeenkomsten voor iedereen die zich wil bekwamen in de boeddhistische Vipassana meditatie.


Uitnodiging

van het bestuur van de Stichting Vipassana Nijmegen

aan alle mediterenden

De afgelopen weken is er veel commotie geweest over het seksueel misbruik door de monnik Mettavihari. In het Boeddhistisch Dagblad, de kranten en het journaal is er aardig wat aandacht aan besteed en er is al een paar keer beperkt over gesproken in onze doorgaande groep. Mensen hebben daarnaast per mail of telefoon laten weten hoe het hen bezighoudt. Er zijn nog steeds vragen over, o.a. waarom dit zo lang verzwegen is. Er zijn ook vragen naar wat er nu precies gebeurd is en de rol die verschillende mensen hierin hebben gespeeld.

Daarnaast zijn er ook vragen over de verschillende standpunten van de vipassana-leraren. Er zijn vragen naar Henk en Marij: hoe moet dit nu verder in onze groep? Als leraren en bestuur vinden we het belangrijk dat we hier samen over van gedachten kunnen wisselen, omdat het ook over essentiële zaken gaat zoals de leraar-leerling relatie en de vertrouwensbasis die daarvoor nodig is. We willen dit doen op:

Dinsdagavond 7 juli om 19.30 in Jewel Heart

  • Er is gelegenheid om met elkaar te spreken over de vragen en de dilemma’s die de bekendmaking van het seksueel misbruik door de leraar Mettavihari in onze vipassana-gemeenschap heeft opgeroepen.
  • Er is gelegenheid tot vragen stellen aan Henk en Marij en eventueel het bestuur.

Om iedereen de kans te geven vrijuit te spreken zal er een gespreksleider aanwezig zijn. Frances Nijssen, boeddhistisch psycholoog en organisatiecoach, is bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Het verdient aanbeveling om je vraag of opmerking goed voor te bereiden om de tijd zo goed mogelijk te benutten.

In verband met het regelen van een geschikte ruimte is het belangrijk dat je je opgeeft via deze link.

PROGRAMMA

19.30  Meditatie
19.45  Gelegenheid tot vragen stellen en gesprek
21.15   Meditatie
21.30  Afsluiting met thee/koffie

De traditionele jaarafsluiting met gezamenlijke maaltijd wordt nu een jaaropening en zal verplaatst worden naar dinsdag 1 september bij de start van het nieuwe jaar.

Het bestuur van de stichting:

Marij Geurts
Henk Barendregt
Robbert Thijssen
Meta Beekes
Joost Broere


  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Hyves
  • email